Vier belangrijke leiderschapskwaliteiten onder twintigers: Hoe jij als twintigjarige student nieuwe vormen van leiderschap kan creëren

Wanneer men spreekt over een definitie van leiderschap denkt men vaak een hiërarchische bedrijfscultuur en wordt leiderschap als intimiderend ervaren. Door de steeds sneller veranderende processen in de bedrijfswereld (globalisering) lijkt deze leiderschapsstijl echter langzaam te veranderen. Uit een recent psychologisch onderzoek is gebleken bijna 80 procent van het werk binnen een organisatie tegenwoordig in team verband gebeurd en de etnische en gender diversiteit binnen deze teams daarbij steeds meer toe neemt (bron: Leung, Chiu & Hong, 2011 en Smits 2015). Dit kan van grote invloed zijn op hoe een team functioneert en roept vragen op over hoe leiders hier op in moeten spelen. Hoe twintigers als leiders van de toekomst hier tegenaan kijken, vormen voor bedrijven een steeds belangrijker uitgangspunt bij deze vraagstelling. Steeds meer bedrijven zijn namelijk op zoek naar twintigers met een flexibele gedachtegang die brede kennis over de wereld hebben, om zo de bedrijfscultuur met de tijd te kunnen laten meegaan. Maar de vraag is: hoe word jij een ‘multiculturele’ leider?

Wij hebben vast vier belangrijke leiderschapskwaliteiten op een rij gezet, zodat óók jij weet wat een goede leider hoort te zijn.

1. Kennis over verleden en toekomst

De meeste twintigers zijn opgegroeid met de mogelijkheid om steeds sneller toegang tot informatie over andere culturen en landen te krijgen. Één verklaring hiervoor is het groeiende aanbod van werken- en van stages in het buitenland. Dit groeiende stage aanbod komt onder andere voort uit de internationale uitbreiding van vele bedrijven of het intensief contact hebben van bedrijven met andere bedrijven in andere landen – globalisering binnen de bedrijfswereld-. Werkgevers zijn hierdoor op zoek naar culturele en etnische diversiteit binnen hun bedrijf.

Een leider moet door deze snel veranderende werkprocessen niet meer alleen bewust zijn over wat er in het verleden heeft plaatsgevonden en hoe dit verandert moet worden, maar ook wat er in de toekomst gaat gebeuren en hoe hier naar toe gewerkt kan worden. Door een stage in het buitenland komen twintigers in professioneel contact met andere culturen waardoor ze sneller en op een jongere leeftijd kennis verwerven over de diverse culturen die de wereld kent en zo meer voorbereid zijn op de groei van diversiteit op de werkvloer. De twintigers met een stage in het buitenland op hun cv krijgen daarom steeds vaker de voorkeur bij bedrijven.

1. Persoonlijk contact en vertrouwen

Door een stage in het buitenland ontwikkelt een twintiger sneller een proactieve transformerende leiderschapsstijl waarbij kijken naar de toekomst van een bedrijf en inspelen op veranderingen belangrijke uitgangspunten vormen. Een stage in het buitenland zorgt er voor dat de communicatie binnen teams met grote diversiteit versterkt kan worden en dit is van positieve invloed op de toenemende groei van werken in teamverband. Door een stage in het buitenland en de daar uit voortkomende groei in diverse culturele kennis maakt men gemakkelijker contact met de diverse ‘teamleden’. Dit zorgt voor meer vertrouwen onderling en motiveert om gezamenlijk te werken aan het sneller kunnen doorvoeren van veranderingen en het versterken van de kwaliteit binnen en van het bedrijf.

2. Groot aanpassingsvermogen

Door de groeiende trend van globalisering, waarbij er onder andere steeds intensiever contact is tussen bedrijven uit verschillende landen, wordt er eveneens van een leider verwacht dat hij of zij steeds flexibeler kan omgaan met snelle veranderingen, onverwachte situaties en diverse achtergronden en culturen binnen een team. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat de meeste van de huidige twintigers meer met deze kennis over diverse culturen, etniciteit en genderverschillen zijn opgegroeid en zich hierdoor sneller flexibel kunnen opstellen. Door een stage in het buitenland loop jij een stap voor op andere leeftijdsgenoten doordat jij deze culturele kennis in praktijk moet toepassen. Dit heeft als gevolg dat jij een sneller een flexibele leiderschapsstijl onder de knie krijgt- en zo nóg aantrekkelijker wordt voor bedrijven die op zoek zijn naar globale expansie en werknemers van over de hele wereld.

3. Zelfreflectie

Uit diverse onderzoeken en enquêtes blijkt dat de huidige twintigers steeds minder lijken te streven naar hiërarchie op de werkvloer en meer pleiten samen werken in teamverband (bron: onderzoek van Deloitte gepubliceerd en geciteerd in Forbes, 2013). Zelfreflectie wordt steeds belangrijker: door zelf te weten waar jij goed in bent en wat jij kan bijdragen aan een team of als leider sta je meer open voor waar anderen goed in zijn. Door deze kennis en open structuur krijgen individuen uit teams meer de kans om zelf dingen uit te vinden en zo kan jij als leider eventueel hulp bieden bij het vinden van hun kwaliteiten. Een stage in het buitenland kan bijdragen aan een zelfreflectie en zelfconfrontatie door de mogelijkheid om eigen culturele waarden met die van anderen te vergelijken. Dit is een leuke en leerzame manier om er achter te komen wat jij als leider écht belangrijk vindt en om te leren omgaan met de diverse individuele kwaliteiten van een team dat uit internationale team ‘spelers’ bestaat.

Wil jij vast met leiderschap kwaliteiten oefenen? Neem dan eens een kijkje op de rest van onze website om te zien wat wij jou te bieden hebben.

This post was written by AIESEC in the Netherlands. We offer international voluntary projects and professional internships with the aim of developing leadership in youth. 

Read more
The Importance of Self Awareness for a Leader

The Importance of Self Awareness for a Leader

We often try to identify our existence with our position in society, friends and family, our desires of our body and the emotional and intellectual expressions of our mind. For instance, we might introduce ourselves as ‘I am a business administration student, and I...

3 Tips to Stay Motivated During Lockdown

3 Tips to Stay Motivated During Lockdown

Normally it can be difficult to stay motivated when working or studying. Now, the pandemic forces the most of us to work and study at home, staying motivated can become an even bigger issue. Some important things to keep track of during the pandemic to stay motivated...

Exchange in Sri Lanka

Exchange in Sri Lanka

My time in Sri Lanka The most incredible and heart-warming experience I had this summer, was working at a school in Sri Lanka. The school specializes in teaching children with autism and down syndrome. An exceptional aspect to mention about the school, is that the...

6 Ways to Communicate Effectively

6 Ways to Communicate Effectively

Have you ever wondered how effective your communication is? No matter if you believe that you are an expert or an amateur of communication, improving your ability to communicate is an endless process. In this blog, you will find 6 fundamental ways that will help you...

Leadership in times of crisis

Leadership in times of crisis

Hi! I’m Sonida, 21 years old and currently studying International Studies at Leiden University. This year, I decided I wanted to challenge myself further by applying for AIESEC Leiden. I’m now the online marketing manager and I’m really liking it thus far. Being able...

6 tips for better time management

6 tips for better time management

Hey, I’m Petra - a Croatian 20-something studying International Business Administration at Tilburg University, Netherlands. I study abroad because I believe international experience has the potential to enrich just about anyone’s life. At the moment, I am a member of...

When Can I Go on Exchange Again?

When Can I Go on Exchange Again?

Traveling alone or living in another country might be one of the things you want to do during your student time or before you get a serious job. Exploring new places and meeting new people are certainly a fun experience and contribute to your personal development....

Sustainable Development Goals in times of coronavirus

Sustainable Development Goals in times of coronavirus

2015 the United Nations General Assembly set The Sustainable Development Goals (SDGs) or the global goals. They aim to achieve those goals by the year 2030. These goals aim to tackle and find solutions to various issues such as poverty, climate change etc. In this...

Why Should You Volunteer?

Why Should You Volunteer?

Volunteering seems a waste of time and effort without gaining anything in return to some people, are you one of them? It’s okay if you are, because in this blog we will explain to you why you should consider doing volunteer work and how it will be beneficial to you...

My Experience in Ghana

My Experience in Ghana

In the summer of 2019 I participated in the Medicine Project, organised by AIESEC. I got the chance to go to Ghana for 6 weeks to experience the culture and work at the hospital there. Before I left I was already in contact with people from AIESEC in Ghana. They...

My NST Blog experience

My NST Blog experience

How it all started After one year of being part of AIESEC in Tilburg, I was far from done with AIESEC. However, I also felt like I should continue my studies before devoting another year solely to this organization. Therefore, I decided to apply for one of the NST...

The beauty of core values

The beauty of core values

“I have learned that as long as I hold fast to my beliefs and values, and follow my own moral compass, then the only expectations I need to live up to are my own.” Michelle Obama Once you join AIESEC, you will soon be asked to define your team values, LC values, or...

Interested?

Take the first step.

Book a free consultation call in one of our cities to explore your opportunities!