Vier belangrijke leiderschapskwaliteiten onder twintigers: Hoe jij als twintigjarige student nieuwe vormen van leiderschap kan creëren

Wanneer men spreekt over een definitie van leiderschap denkt men vaak een hiërarchische bedrijfscultuur en wordt leiderschap als intimiderend ervaren. Door de steeds sneller veranderende processen in de bedrijfswereld (globalisering) lijkt deze leiderschapsstijl echter langzaam te veranderen. Uit een recent psychologisch onderzoek is gebleken bijna 80 procent van het werk binnen een organisatie tegenwoordig in team verband gebeurd en de etnische en gender diversiteit binnen deze teams daarbij steeds meer toe neemt (bron: Leung, Chiu & Hong, 2011 en Smits 2015). Dit kan van grote invloed zijn op hoe een team functioneert en roept vragen op over hoe leiders hier op in moeten spelen. Hoe twintigers als leiders van de toekomst hier tegenaan kijken, vormen voor bedrijven een steeds belangrijker uitgangspunt bij deze vraagstelling. Steeds meer bedrijven zijn namelijk op zoek naar twintigers met een flexibele gedachtegang die brede kennis over de wereld hebben, om zo de bedrijfscultuur met de tijd te kunnen laten meegaan. Maar de vraag is: hoe word jij een ‘multiculturele’ leider?

Wij hebben vast vier belangrijke leiderschapskwaliteiten op een rij gezet, zodat óók jij weet wat een goede leider hoort te zijn.

1. Kennis over verleden en toekomst

De meeste twintigers zijn opgegroeid met de mogelijkheid om steeds sneller toegang tot informatie over andere culturen en landen te krijgen. Één verklaring hiervoor is het groeiende aanbod van werken- en van stages in het buitenland. Dit groeiende stage aanbod komt onder andere voort uit de internationale uitbreiding van vele bedrijven of het intensief contact hebben van bedrijven met andere bedrijven in andere landen – globalisering binnen de bedrijfswereld-. Werkgevers zijn hierdoor op zoek naar culturele en etnische diversiteit binnen hun bedrijf.

Een leider moet door deze snel veranderende werkprocessen niet meer alleen bewust zijn over wat er in het verleden heeft plaatsgevonden en hoe dit verandert moet worden, maar ook wat er in de toekomst gaat gebeuren en hoe hier naar toe gewerkt kan worden. Door een stage in het buitenland komen twintigers in professioneel contact met andere culturen waardoor ze sneller en op een jongere leeftijd kennis verwerven over de diverse culturen die de wereld kent en zo meer voorbereid zijn op de groei van diversiteit op de werkvloer. De twintigers met een stage in het buitenland op hun cv krijgen daarom steeds vaker de voorkeur bij bedrijven.

1. Persoonlijk contact en vertrouwen

Door een stage in het buitenland ontwikkelt een twintiger sneller een proactieve transformerende leiderschapsstijl waarbij kijken naar de toekomst van een bedrijf en inspelen op veranderingen belangrijke uitgangspunten vormen. Een stage in het buitenland zorgt er voor dat de communicatie binnen teams met grote diversiteit versterkt kan worden en dit is van positieve invloed op de toenemende groei van werken in teamverband. Door een stage in het buitenland en de daar uit voortkomende groei in diverse culturele kennis maakt men gemakkelijker contact met de diverse ‘teamleden’. Dit zorgt voor meer vertrouwen onderling en motiveert om gezamenlijk te werken aan het sneller kunnen doorvoeren van veranderingen en het versterken van de kwaliteit binnen en van het bedrijf.

2. Groot aanpassingsvermogen

Door de groeiende trend van globalisering, waarbij er onder andere steeds intensiever contact is tussen bedrijven uit verschillende landen, wordt er eveneens van een leider verwacht dat hij of zij steeds flexibeler kan omgaan met snelle veranderingen, onverwachte situaties en diverse achtergronden en culturen binnen een team. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat de meeste van de huidige twintigers meer met deze kennis over diverse culturen, etniciteit en genderverschillen zijn opgegroeid en zich hierdoor sneller flexibel kunnen opstellen. Door een stage in het buitenland loop jij een stap voor op andere leeftijdsgenoten doordat jij deze culturele kennis in praktijk moet toepassen. Dit heeft als gevolg dat jij een sneller een flexibele leiderschapsstijl onder de knie krijgt- en zo nóg aantrekkelijker wordt voor bedrijven die op zoek zijn naar globale expansie en werknemers van over de hele wereld.

3. Zelfreflectie

Uit diverse onderzoeken en enquêtes blijkt dat de huidige twintigers steeds minder lijken te streven naar hiërarchie op de werkvloer en meer pleiten samen werken in teamverband (bron: onderzoek van Deloitte gepubliceerd en geciteerd in Forbes, 2013). Zelfreflectie wordt steeds belangrijker: door zelf te weten waar jij goed in bent en wat jij kan bijdragen aan een team of als leider sta je meer open voor waar anderen goed in zijn. Door deze kennis en open structuur krijgen individuen uit teams meer de kans om zelf dingen uit te vinden en zo kan jij als leider eventueel hulp bieden bij het vinden van hun kwaliteiten. Een stage in het buitenland kan bijdragen aan een zelfreflectie en zelfconfrontatie door de mogelijkheid om eigen culturele waarden met die van anderen te vergelijken. Dit is een leuke en leerzame manier om er achter te komen wat jij als leider écht belangrijk vindt en om te leren omgaan met de diverse individuele kwaliteiten van een team dat uit internationale team ‘spelers’ bestaat.

Wil jij vast met leiderschap kwaliteiten oefenen? Neem dan eens een kijkje op de rest van onze website om te zien wat wij jou te bieden hebben.

This post was written by AIESEC in the Netherlands. We offer international voluntary projects and professional internships with the aim of developing leadership in youth. 

Read more
My AIESEC volunteering project in Italy

My AIESEC volunteering project in Italy

In January 2020 I participated in an AIESEC Project on environment and sustainability in Castellana Grotte, Italy. I was lucky to stay six weeks in one of the most beautiful small villages I have been to. My work was about teaching the kids in the local Highschool on the UN SDGs and sustainability. My fellow AIESEC students were so kind to pick me up in Bari. They made sure I was safe and showed me how to travel to my destination.

Handling stress of working from home

Handling stress of working from home

Many people regard working from home as an overall goal for their work-life balance. They work with the help of evolving technologies such as Skype, Zoom, FaceTime, Slack, Google Hangouts and cloud computing. Recently, the work from home job force has gotten a push by the current global coronavirus pandemic.

Organising the Global Health Cycle

Organising the Global Health Cycle

Hi! My name is Julia and I am the Selection, Preparation and Reintegration Manager of the Medicine Project. Roel Hulsman (the SPR Manager of the Health Project) and I created the Global Health Cycle to keep our exchange participants engaged with AIESEC in times of...

The power of cultural intelligence

The power of cultural intelligence

A third type of intelligence, only introduced after the start of the 21st century, is CQ; Cultural Quotient, or cultural intelligence. Every person’s cultural expression (e.g. their way of speech, beliefs, norms, body language, rituals and so on) are influenced by the cultural society they are or used to be part of. Due to this unique, intrinsic collection of culture every person carries with them, we are all different.

Connect Youth: Purpose Driven Networking

Connect Youth: Purpose Driven Networking

Covid-19 triggered us to be more creative in finding ways to finding new ways to create value for our members and to make use of the possibilities that the online world has to offer. Hence, we wanted to create an inspiring online network event for our members. An opportunity for them to connect to the national network and to get to know different types of organisations in a valuable way.

What is Climate Change?

What is Climate Change?

Climate change is defined as a shift in the average conditions of global or regional climate patterns over approximately 30 years. This causes global warming and unexpected weather conditions in every country on every continent.

Interested?

Take the first step.

Book a free consultation call in one of our cities to explore your opportunities!