global volunteer logo

6 -8

weken

18

bestemmingen

16

projecten

vrijwilliger die nieuwe culturen verkent

Ervaar nieuwe culturen

Er gaat niets boven het verblijf in een vreemd land, leven en vrijwilligerswerk doen met mensen uit de hele wereld, blootgesteld worden aan verschillende standpunten en manieren van leven.

de wereld rondreizen als vrijwilliger

Een impact maken

Op een Global Volunteer project met AIESEC werk je aan het aanpakken van de problemen waar je het meest gepassioneerd over bent met een van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

vrijwilliger met een unieke reis

Daag jezelf uit

Onze projecten zitten vol mogelijkheden om iets nieuws te proberen, je uit jouw comfortzone te halen en de beste versie van jezelf te ontdekken - want groei gebeurt buiten jouw comfortzone!

Waar kun je heen?

De afgelopen jaren hebben we met tal van partnerschappen en landen kunnen samenwerken om jongeren te mobiliseren om nieuwe culturen te ervaren. We bouwen deze partnerschappen op om de beste kwaliteit van onze projecten en nauwe communicatie met de AIESEC kantoren in het buitenland te garanderen. Bekijk ze!

Onze projecten

Onze Global Volunteer projecten over de hele wereld bestaan omdat we ons ertoe verbonden hebben de beweging te steunen om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen tegen het jaar 2030 te bereiken. Elk project richt zich op een doel dat is afgestemd op de wereldwijde doelen, bekijk ze! 

Hartslag

Het project wil een impact hebben op SDG #3 door het bewustzijn te vergroten over de preventie van niet-overdraagbare ziekten en het belang van geestelijke gezondheid.

U wordt betrokken bij community outreach op het gebied van de volksgezondheid door het creëren en uitvoeren van outreachactiviteiten die gericht zijn op bewustmaking van preventie van niet-overdraagbare ziekten, gezonde leefgewoonten en geestelijke gezondheid in de gemeenschap.

Verkenner

Het project wil bijdragen aan SDG #4 door activiteiten en kennis te genereren die nodig zijn om in natuurlijke omstandigheden te leven. Daarnaast wil het project de deelnemers leren hoe ze het gebruik van technologieën kunnen minimaliseren om in contact te komen met de natuur.

Je draagt bij aan de ontwikkeling van de deelnemers door hen te leren over de natuur en veel verschillende vaardigheden. Dit project is voor ruimdenkende mensen met goede communicatie-, creativiteits- en vertelvaardigheden die graag in de natuur zijn.

Happy Bus

Het project wil bijdragen aan SDG #4.2 door ruimte te bieden en open te stellen voor kwaliteitsonderwijs voor kleine kinderen uit kleinere steden en dorpen, waardoor educatieve en sociale kansen worden gegarandeerd.

U bent verantwoordelijk voor het animeren van kleine kinderen, het introduceren van elementen van culturele diversiteitseducatie, het onderwijzen van de Engelse taal en het creëren van een vriendelijke sfeer door van dorp naar dorp te reizen. Het project wordt uitgevoerd met behulp van interactieve, informele onderwijsmethoden en het organiseren en uitvoeren van praktische ruimtes of evenementen.

Vingerafdruk

Het project wil SDG #4.4 beïnvloeden door cognitieve en overdraagbare vaardigheden van hoog niveau te ontwikkelen voor mensen van alle leeftijden door middel van activiteiten en/of workshops die verband houden met kunstproductie. 

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van meeslepende en artistieke activiteiten die de viering van verbeelding, probleemoplossing, kritisch denken, creativiteit, teamwerk en communicatievaardigheden stimuleren, die op verschillende beroepsgebieden kunnen worden gebruikt.

Wereldwijde klas

Het project wil bijdragen aan SDG #4.6 door ruimte te bieden en te openen voor kwaliteitsonderwijs voor mensen van alle leeftijden, door onderwijskansen te bieden vanaf de basisvaardigheden tot andere vakken zoals wiskunde, wetenschap en talen. 

U draagt rechtstreeks bij tot de ontwikkeling van de basiskennis van de gemeenschap op het gebied van wiskunde, wetenschap en talen. De activiteiten worden uitgevoerd volgens een niet-formele onderwijsmethode, waarbij zowel de verworven kennis als de ontwikkeling van de opvattingen van de begunstigden in een interculturele omgeving aan bod komen.

Youth 4 Impact

Het project wil bijdragen aan SDG #4.7 door bewustzijn te genereren en betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de waarden van de wereldburger te bevorderen. 

U bent verantwoordelijk voor het stimuleren van educatieve ruimtes over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en lokale en mondiale kwesties in samenwerking met scholen of lokale ngo's in verschillende gemeenschappen. Het project wordt uitgevoerd met behulp van interactieve, niet-formele onderwijsmethoden en het organiseren en uitvoeren van praktische ruimtes of evenementen.

jouw stem verheffen

Het project wil bijdragen aan SDG #5 door een educatieve ruimte te creëren die bewustzijn genereert over gendergerelateerde kwesties en initiatieven opbouwt om te werken aan oplossingen om genderongelijkheid in gemeenschappen over de hele wereld te stoppen. 

U bent verantwoordelijk voor het creëren en uitvoeren van workshops en activiteiten om mensen te betrekken bij de gelijkheid van mannen en vrouwen. U verzorgt ook activiteiten om mensen bewust te maken van genderdiscriminatie en de bestrijding ervan. Door het creëren van meer diverse en gelijke ruimtes voor alle geslachten via het bereiken en opleiden van mensen.

Vaardigheid omhoog!

Het project wil bijdragen aan SDG #8 door jongeren opleidingen in zachte en harde vaardigheden te bieden, die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een fatsoenlijke baan, en loopbaanbegeleiding. 

U werkt samen met formele en technische scholen om opleidingen in zachte en harde vaardigheden te creëren en uit te voeren, alsook om lokale jongeren loopbaanbegeleiding te bieden en vaardigheden in ondernemerschap op te bouwen.

Op de kaart

Het project wil bijdragen aan SDG #8.9 door de capaciteit van lokale gemeenschappen te vergroten om duurzame lokale toeristische activiteiten op te zetten en te bevorderen die inkomsten opleveren en de werkgelegenheid in de regio stimuleren. 

U bent verantwoordelijk voor het organiseren van workshops en onderwijsruimten om de gemeenschap in staat te stellen het toerisme in hun streek te bevorderen. U voert ook veldonderzoek uit naar de culturele, historische en ecologische waarde van de regio, om de gemeenschap te helpen aantrekkelijke toeristische voorstellen voor de markt te creëren. 

Equify

Het project wil bijdragen aan SDG #10 door educatieve ruimtes over de basisprincipes van ongelijkheid te bevorderen en lokale initiatieven om discriminatie en ongelijkheid in de gemeenschap aan te pakken aan te moedigen. 

Je bent verantwoordelijk voor het geven van workshops en dynamiek op het gebied van mensenrechten, ongelijkheid en inclusie. Je ondersteunt studenten om veranderingsagenten te worden door lokale initiatieven te creëren om ongelijkheid in de gemeenschap aan te pakken. 

Eco stad

Het project wil bijdragen aan SDG #12 door mensen bewust te maken van het belang van duurzame gemeenschappen en een duurzame levensstijl door middel van vrijwilligerswerk.

Je zult betrokken zijn bij een community outreach op het gebied van duurzaam leven door het uitvoeren van activiteiten om duurzaam begrip en kennis van het gemeenschapsleven te ontwikkelen en te vergroten.

Eat 4 Change

Het project wil bijdragen aan SDG #12 door burgers, met name jongeren, ertoe aan te zetten een actieve rol te spelen in de samenleving en hun voedingspatroon te veranderen in een meer plantaardig voedingspatroon voor het welzijn van mensen en de planeet.

Je wordt voorbereid op het onderwerp duurzame voeding en het faciliteren van de inhoud met behulp van divers materiaal ontwikkeld door het WWF. Op basis daarvan werkt u met middelbare scholieren om hen bewust te maken van het probleem en hen te helpen op een georganiseerde, collectieve manier actie te ondernemen door creatief groepswerk te faciliteren. 

Groene leiders

Het project wil bijdragen aan SDG #13 door gemeenschappen voor te lichten over klimaatverandering en actieplannen op te stellen om de kritieke factoren die het milieu beïnvloeden te verminderen. 

U zult gemeenschappen bewust maken van het belang van maatregelen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Via het project leren de begunstigden over het belang van duurzame praktijken en ontwikkelen ze oplossingen en initiatieven om de gevolgen van de klimaatverandering in hun gemeenschappen te beperken. 

Aquatica

Het project wil bijdragen tot SDG #14 door gemeenschappen die in de buurt van zee- en kustgebieden wonen, concrete activiteiten aan te bieden om de duurzaamheid van de kust te verbeteren en de mariene fauna die deze ecosystemen bewoont, te beschermen. 

U voert educatieve ruimtes en veldwerkactiviteiten uit om vervuiling van mariene en kustecosystemen te voorkomen en te stoppen. U bent ook verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van outreachcampagnes om de leden van de gemeenschap te betrekken bij de bescherming van de mariene ecosystemen. 

Geworteld

Het project wil bijdragen aan SDG #15 door het vermogen van gemeenschappen op te bouwen om te reageren en op te treden tegen de achteruitgang van natuurlijke habitats, het verlies aan diversiteit en de bescherming van wilde dieren. 

U bent verantwoordelijk voor de bevordering van educatieve ruimten over het leven op het land, de biodiversiteit van de ecosystemen en de bescherming van wilde dieren. U bevordert en ondersteunt gemeenschappen om acties te ondernemen voor de bescherming van wilde dieren en het behoud van de biodiversiteit in de regio. 

Opschalen!

Het project wil bijdragen aan SDG #17 door de capaciteit van lokale NGO's, non-profitorganisaties en/of stichtingen op te bouwen om bij te dragen aan sociale impact in hun gemeenschappen door samen te werken met lokale sociale projecten en zich te engageren met initiatieven aan de basis. 

U bent verantwoordelijk voor de analyse van de behoeften van de NGO's/non-profits/stichtingen, de identificatie van verbeterpunten in hun sociale projecten en de aanpak van de tekortkomingen door realistische oplossingen voor te stellen die rechtstreeks van invloed zijn op de capaciteit van deze organisaties om bij te dragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap waarmee zij werken. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Alle nieuwe bestemmingen, projecten en vergoedingen op een rij.

ontwerp denken idee global volunteer kleur

De impact die je zult maken

Laten we eerlijk zijn. Je gaat de wereld niet veranderen door een zes weken durend vrijwilligersproject. Wij richten ons op leiderschapsontwikkeling, dus met impact bedoelen we vooral de impact die je op jezelf kunt maken. Door te leren van een andere cultuur en ervaring op te doen in een nieuwe omgeving, willen we de mindset en vaardigheden van een toekomstige leider ontwikkelen. En als je je volledig inzet voor jouw project, wie weet wat je ook voor andere mensen kunt betekenen.

Nationale vrijwilligersprojecten

Naast onze reguliere global volunteer projecten, hebben we ook drie speciale projecten die zich elk richten op een ander gebied van vrijwilligerswerk. Bekijk hun pagina's hieronder!

NOUR

Geneeskunde

Gezondheid

Hoe werkt het?

In Nederland zullen we je persoonlijk begeleiden bij het vinden van een project dat je leuk vindt en dat aansluit bij jouw persoonlijke behoeften en we zullen je helpen bij de voorbereiding van jouw de tijd in het buitenland. In het buitenland zal een ander AIESEC kantoor jouw ondersteunend systeem zijn tijdens de jouw ervaring.
Lees meer over het proces >

zoeken naar global volunteer project

1. Zoek

aanmelden voor vrijwilligersproject

2. Solliciteer

interview voor vrijwilligersproject in het buitenland

3. Interview

word gematcht en word vrijwilliger

4. match

naar het buitenland gaan op global volunteer project

5. Ga

Wat krijg je?

duidelijke en gemakkelijke communicatie

Persoonlijke begeleiding van begin tot eind

Wij zijn er om u te ondersteunen! Voor de ervaring met het voorbereiden van een visum, het boeken van vluchten en tijdens de luchthaven pick-up en ondersteuning on-the-job.

betaalbare projecten door eerlijke prijzen

Eerlijke prijzen

Wat is het beste wat je met geld kunt kopen? Voor velen is het een unieke ervaring. Omdat we geen winstoogmerk hebben, stoppen we al het geld terug in de organisatie, terug in jou.

deel jouw ervaring

Eerlijke ervaringen

U zult bij ons geen luxe vinden, maar u zult omringd zijn door eerlijke mensen met eerlijke bedoelingen. U krijgt informatie over accommodatie en basiskosten van levensonderhoud.

Ervaringen van anderen

Global Volunteer, Brechje, in Colombia

Maria Masseurs - Sri Lanka

De leerlingen lieten me echt zien dat ze blij waren dat ik er was en dat ze over mij en mijn cultuur wilden leren en dat ze hun kennis over hun cultuur met mij wilden delen. Het meest gedenkwaardige moment was het vieren van het Sri Lankaanse nieuwjaar met de leerlingen tijdens een door de school en de leerlingen georganiseerd festival.

Jochem, een vrijwilliger in Indonesië

Jochem Claes - Indonesië

Het hoofddoel van mijn project was om een lokaal dorp in de buurt van Bandung, Indonesië te helpen met de groei van hun lokale bedrijf. (...) Mijn belangrijkste impact was om samen te werken met de grootste technische universiteit in Bandung, zodat ze op frequentere basis kunnen verkopen. Al met al een geweldige ervaring waar ik veel van geleerd heb!

Global Volunteer Nadine op een project in Indonesië

Nadine Klibingat - Indonesië

Het Mahidana 5.0 project is een milieuproject dat zich richt op de SDG 15, leven op het land. Met behulp van verschillende acties en activiteiten probeerden we een van de grootste milieuproblemen van Azië op te lossen, namelijk het beheer van afval en plastic. Als een groep vrijwilligers van over de hele wereld gebruikten we onze individuele kennis en ervaringen om te helpen bewustzijn te creëren voor plastic gerelateerde problemen en gevolgen en boden we innovatieve oplossingen aan de lokale gemeenschappen.

Interesse?

Zet de eerste stap.

Registreer op onze website om een gratis consultatiegesprek te plannen met een van onze kantoren!

Vaak gestelde vragen

Wanneer kan ik een vrijwilligersproject doen?

Projecten zijn het hele jaar door beschikbaar, dus je kunt op elke datum gaan. De drukste tijden voor projecten zijn echter tijdens de zomervakantie!

Word ik betaald?

Global Volunteer is op zich een niet-betaald project waarbij vaak accommodatie wordt verstrekt, evenals voedsel/vervoer voor sommige projecten.

Als je op zoek bent naar een betaald project in het buitenland, bekijk dan onze Global Talent projecten.

Hoe lang van tevoren moet ik beginnen met solliciteren?

Het matchingsproces voor een global volunteer project kan heel snel gaan.

Wil je zeker weten dat je aan een goed project wordt gekoppeld en wil je op tijd een vliegticket kopen? Dan moet je je nu inschrijven!

In welke landen heeft AIESEC mogelijkheden?

AIESEC is aanwezig in meer dan 100 landen! We werken echter samen met onze partners.
Global Talent partners: Portugal, Brazilië, Oostenrijk, Roemenië, Griekenland, India, Servië, België en Spanje.
Global Volunteer partners: Turkije, Brazilië, Italië, India, Portugal, Roemenië, Griekenland, Mexico, Servië en Spanje.