Laten we teruggaan in de tijd naar de oprichting van Nour Project . Het waren de jaren na 9/11 en de dood van Pim Fortuyn en Theo van Gogh. De oprichters van de Nour Project merkten dat de spanningen tussen de Westerse wereld en de Arabische wereld toenamen.